Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN : Trở thành công ty cổ phần lớn mạnh, tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam thông qua việc sở hữu các thương hiệu dẫn đầu.

SỨ MỆNH: Không ngừng sáng tạo, tìm kiếm những lĩnh vực đầu tư kinh doanh mang lại giá trị kinh tế cao, phát triển thương hiệu yến sào V.NEST, và các lĩnh vực kinh doanh khác, Quyết tâm làm hài lòng khách hàng và cộng đồng ở mức tốt nhất

PHƯƠNG CHÂM CỐT LÕI : Nghĩ lớn, dám làm, học hỏi, sáng tạo, đoàn kết, tầm nhìn rộng

Đối tác & Khách hàng